مترو شیراز
مترو شیراز ۲۸ آبان در ساعاتی رایگان است
۰۸:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
دعوت از شاعران کشور برای شرکت در جشنواره ملی رواق سرخ
۰۸:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۳۰