یادواره شهدای دانش آموز و فرهنگی فارس به عنوان پیش کنگره شهدای استان برگزار می شود
۰۸:۳۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
گزارش های جدید دیوان محاسبات در اختیار تصمیم گیران اقتصادی کشور قرار گرفت
۰۸:۳۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۹