بانوان کشتی گیر فارس مقام چهارم را کسب کردند
۱۱:۴۰ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۱
کشتی گیر کازرونی در اردوی تیم ملی
۱۱:۴۰ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۱