دو دانشجوی استان فارسی مقام سوم مسابقات دارت آنلاین کشوری را به دست آوردند
۱۹:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۲/۱۴
بانوی پاراتکواندوکار شیرازی همچنان در صدر رنکینگ جهانی
۱۹:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۲/۱۴