اولین آکادمی رسمی هاکی کشور در جهرم افتتاح می شود
۱۵:۳۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
جدال مدعیان قهرمانی با پیروزی شهید شاملی به پایان رسید
۱۵:۳۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱