روز ناکامی نمایندگان شیرازی ها در لیگ آزادگان
۱۹:۲۶ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
حضور ۱۳ کماندار فارس در رقابت های آنلاین جهانی
۱۹:۲۶ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۹