گرایی با صعود به فینال سهمیه المپیک را کسب کرد
۲۰:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۰
در پایان رقابت های گزینشی المپیک گرایی طلایی شد و سهمیه کسب کرد
۲۰:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۰