دستاورد مسابقه فوتبال پیشکسوتان بین تیم های خفر و سالیا شیراز
۱۶:۴۲ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۱
صفحه ورزشی ۲۲ اردیبهشت ۹۸ روزنامه تماشا
۱۶:۴۲ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۱