سرمربی تیم فجر: توقف بازی بر روی تیم ها اثر نامطلوب داشت
۱۱:۰۹ - ۱۳۹۸/۰۲/۰۴
صفحه ورزشی روزنامه تماشا امروز ۹۸/۲/۵
۱۱:۰۹ - ۱۳۹۸/۰۲/۰۴