موفقیت داور استان فارسی در تست‌های آمادگی جسمانی داوران فوتسال آسیا
۱۶:۳۴ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۲
مسابقات داژبال کارکنان شهرداری شیراز با معرفی تیم های برتر برگزار شد
۱۶:۳۴ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۲