معاون توسعه امور ورزش و جوانان فارس منصوب شد
۲۱:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
معیشت باشگاه داران اولویت اداره کل ورزش و جوانان فارس
۲۱:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۷