سرمربی تیم مس کرمان: بر روی کم تجرگی داور بازیکن ما اخراج شد
۱۷:۱۱ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۷
سه کشتی گیر فارسی تمرینات خود را با تیم ملی آغاز کردند
۱۷:۱۱ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۷