صفحه ورزشی روزنامه شیرازنوین چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۹۸
۱۱:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۲/۰۴
سرمربی تیم مس کرمان: بر روی کم تجرگی داور بازیکن ما اخراج شد
۱۱:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۲/۰۴