سه کارته کار استان فارسی در اردوی تیم ملی
۲۰:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
سرمربی استقلال تهران؛ بازی سختی مقابل فجر داریم
۲۰:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۳