فارس میزبان رقابت دوی صحرانوردی
۱۴:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۸
کاپیتان بوکس فارس طلایی شد/ دعوت دو بوکسور از جهرم به تیم ملی
۱۴:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۸