فرماندار ویژه کازرون از استادیوم خشت بازدید کرد
۱۲:۱۸ - ۱۳۹۸/۱۱/۱۴
جشنواره ورزشی پیوند اعضا و بیماران خاص برگزار می شود
۱۲:۱۸ - ۱۳۹۸/۱۱/۱۴