فارسی ها در راهپیمایی ۲۲ بهمن حماسه ای دیگر خلق کردند
۱۴:۰۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۲
پیام قدردانی نماینده ولی فقیه در فارس و استاندار از حضور باشکوه فارسی ها در راهپیمایی ۲۲ بهمن
۱۴:۰۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۲