تدوین و اجرای برنامه تحولی شرکت شهرک های صنعتی فارس در ۱۱۰شاخص عملیاتی
۱۴:۵۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
بازدید استاندار فارس از انجمن سینما/ گپ و گفت صمیمی ایمانیه با هنرمندان جوان
۱۴:۵۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۷