توصیه های مهم رئیس هیات پزشکی ورزشی استان فارس در خصوص ویروس کرونا
۱۱:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۹
دعوت محمد زارعی به اردوی تیم ملی وزنه برداری
۱۱:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۹