مسابقات کشتی آزاد و فرنگی دانش آموزان برگزار شد
۲۲:۲۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
جهرم میزبان مسابقات قهرمانی بوکس استان
۲۲:۲۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶