ویژه برنامه های روز هوای پاک در شیراز
۱۶:۳۴ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۸
نماینده فارس قهرمان تیراندازی با کمان کشور
۱۶:۳۴ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۸