اکران روایت زندگی شهید استهباناتی در سینما فلسطین تهران
۱۹:۰۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۹
تجلیل از ۳۳ بسیجی سپاه محمد رسول الله (ص) شیراز در جشنواره مالک اشتر
۱۹:۰۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۹