امروز - شنبه - ۲۳ تیر ۱۴۰۳
وزیر علوم اختیارات آمایش دانشگاه های فارس را به استاندار واگذار کرد
۱۵:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
خدمات دهی جهادگران زمینه ای برای امید آفرینی انقلاب  است
۱۵:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۳۰