ثبت سلاح خنجر اکیناکه و گرز و سپر ایرانی به نام کونگ فو کار شیرازی
۱۵:۱۴ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
رئیس فدراسیون بوکس: کار های ارزشمندی در این رشته انجام شده/ برای بازیکنان شخصیت سازی کردیم
۱۵:۱۴ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۷