تفکر و ایده پردازی در روابط عمومی و عملیات رسانه ای تعیین کننده است
۱۹:۲۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۶
کسب عنوان نخست فن بازار منطقه ای فارس در کشور
۱۹:۲۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۶