۱۷ شاه کلید اعتماد به نفس
۱۰:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۴
باید وحدت را به عنوان یک اصل همیشگی مدنظر قرار داد
۱۰:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۴