اطلاعیه شماره ۱۳ ستاد مقابله با کرونا در ورزش مبنی بر فعالیت رشته های انفرادی در سراسر کشور صادر شد
۱۱:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۷
سرپرست هیئت بولینگ و بیلیارد و بولس استان فارس: استان فارس قطب اصلی پاکت بیلیارد کشور است
۱۱:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۷