اجرای طرح ایجاد مشاغل صنایع دستی شهید جمهور در فارس
۱۱:۳۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
محوطه تاریخی نقش رستم ساماندهی می شود
۱۱:۳۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۵