امروز - شنبه - ۲۳ تیر ۱۴۰۳
برگزاری مسابقات شطرنج دانش آموزان ناحیه ۲ آموزش و پرورش توسط هیئت شطرنج شیراز + نتایج
۲۰:۰۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
امام جمعه شیراز
پتروشیمی شیراز مدیر قوی می خواهد
۲۰:۰۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۰۱