مرحله نیمه نهایی رقابت های بین المللی تنیس؛ راه یابی دو تنیسور ایرانی به مرحله نهایی
۲۱:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
پس از چهل سال؛ برگزاری رقابت های بین المللی تنیس گرید چهار در شیراز
۲۱:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۳۱