اعضای شوراها منعی برای فعالیت انتخاباتی ندارند/ تبلیغاتشان در حمایت از کاندیداها بدون ذکر مسئولیت باشد
۰۸:۲۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
روز بارانی شیراز به روایت تصویر
۰۸:۲۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۵