مسابقات شنا جام فجر پارسیان در شیراز آغاز شد
۱۵:۳۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
ایرج رحمانی در سفر خود چند پروژه ورزشی در استان را افتتاح کرد
۱۵:۳۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۱۶