قشقایی در فارس ماندگار شد
۱۵:۲۹ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
خبرنگاران ورزشی استان فارس تجلیل شدند
۱۵:۲۹ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹