امروز - شنبه - ۲۳ تیر ۱۴۰۳
دودمان: برنامه های ورزشی می تواند سطح مهارت و توانایی ورزشکاران را افزایش دهد
۰۹:۲۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
رئیس کمیته ملی المپیک مطرح کرد: ورزش قهرمانی، عامل غرور و هویت ملی است
۰۹:۲۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۶