لینک کوتاه مطلب : https://farseberooz.ir/?p=8926

QR: رسانه های شیراز برای شرکت در  پویش مدیریت مصرف برق فراخوانده شدند