۵ مدیر شهرداری ۱۸ تا ۲۲ آذر پاسخگوی شهروندان شیرازی هستند
۱۰:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
پزشک شیرازی برترین مبدع تکنیک جراحی قلب جهان/ ابداع دکتر امیر غفران چه بود؟
۱۰:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۸