کسب ۴ مدال ورزشی، رهاورد کارکنان علوم پزشکی شیراز
۱۷:۰۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۳
رونمایی از سردیس شهید سلیمانی در شهرداری شیراز
۱۷:۰۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۳