محمد رضا محمدی از قهرمانان به نام کاراته ایران در یادداشتی از جامعه ورزش قدردانی کرد
۱۶:۴۷ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۹
صفحه ورزشی ۱۹ خردادماه ۹۸ روزنامه تماشا
۱۶:۴۷ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۹