ساره جوانمردی غزل خداحافظی خواند+ جزییات
۱۰:۳۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۸
شهرک ها و نواحی صنعتی تخصصی و صنفی در فارس راه اندازی می شود
۱۰:۳۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۸