پیگیری وضعیت تمرینات ورزشکاران بانوی قهرمان فارس توسط معاون ورزش بانوان
۱۶:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۷
در انتظار افتتاح ورزشگاه ۶ هزار نفری شیرازی
۱۶:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۷