لینک کوتاه مطلب : https://farseberooz.ir/?p=8018

QR: راهیابی اثر خبرنگار و هنرمند شیرازی به کتاب سال جشنواره کارتون مطبوعات جهان