سیزدهمین دوره مسابقات پرش با اسب هیات سوارکارى استان فارس برگزار می شود
۱۴:۳۵ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
نماینده فوتبال بانوان فارس میزبان آویسا خوزستان
۱۴:۳۵ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۴