فعالیت‌های ورزشی سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری شیراز در فضای مجازی ادامه دارد
۱۳:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
پارکور از نگاه دوربین ورزش در پارس
۱۳:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۷