رئیس هیئت ورزش های همگانی فارس: فعالیت های ورزش همگانی مورد تقدیر سازمان بهداشت جهانی / برنامه های آموزش مجازی در دستور کار
۰۰:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۲/۱۶
ابوذر زارع رئیس هیئت کبدی شهرستان ارسنجان شد
۰۰:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۲/۱۶