آغاز فعالیت های رشته های انفرادی در شهرستان های وضعیت سفید
۰۰:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۱۶
رئیس هیئت کبدی شهرستان سروستان منصوب شد
۰۰:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۱۶