رییس هیات بوکس استان فارس انتخاب شد/مجامع هیأت ها نباید به روز انتخابات محدود شوند
۱۵:۳۳ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
علوم پزشکی شیراز، قهرمان اولین دوره بازی های فکری و ورزش های الکترونیک مجازی کشور
۱۵:۳۳ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۷