لینک کوتاه مطلب : https://farseberooz.ir/?p=1571

QR: رئیس ستادترویج فرهنگ پهلوانی و ورزش های زورخانه ای استان فارس : رسانه های به ترویج فرهنگ پهلوانی کمک کنند