عدم حمایت قوی خیرین از ورزشکاران بیماران خاص و پیوند اعضا/ افتخارات ملی و برون مرزی این ورزشکاران چشمگیر است
۱۷:۳۹ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
توصیه های متخصص فیزیولوژی ورزشی قلب عروق و تنفس برای انجام تمرین های ورزشی به صورت انفرادی
۱۷:۳۹ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۰