انتخاب سیروس پاک فطرت به عنوان چهره ماندگار خدمت به ورزش چوگو
۱۰:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۲/۲۵
یادداشت/ رسانه ای بودن مدیران روابط عمومی مورد توجه قرار گیرد
۱۰:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۲/۲۵