برگزاری نخستین جشنواره ورزشی کودکان اوتیسم در شیراز/ حرکت جسم در کنار اندیشه
۱۴:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
پاک فطرت از کمیته داژبال رفت
۱۴:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱